img
Diễn giải khối lượng

Nhằm giúp người thiết kế , người kiểm tra kiểm soát việc tính khối lượng, C-Pro cập nhật tính năng diễn giải chi tiết việc tính khối lượng. Ngoài việc hiển thị công thức trong bảng tổng hợp, nếu cần thiết người sử dụng có thể cho  C-Pro  diễn giải 1 cách chi tiết nhất từ công thức tính đến kích thước hình học trong phần tiên lượng.

I. THÂN CỐNG
1. Bê tông ống cống:
- Loại cống: đốt cống ~ = 150 cm, L = 1.00 m
     Vbt =  [pi * (D*D-d*d) / 4] * L
     Vbt =  [3.14 * (1.78^2 - 1.50^2) / 4 * 19.00 = 13.70m3
     + Trong đó:
     d: Đường kính trong:  d = 1.50 m
     D: Đường kính ngoài:  D = 1.78 m
     L: Tổng chiều dài thân cống:  L  = 19 đốt * 1.0 m
2. Ván khuôn đúc cống:
     Svk = (D + d) * pi * L
     Svk = (1.78 + 1.50) * 3.14 * 19.00 = 195.78 m2
3. Quét chống thấm mặt ngoài:
     Sson = D * pi * L 
     Sson = 1.78 * 3.14 * 19.00 = 106.25 m2
4. Móng cống:
     Vmc = Sm * Lm = 1.00 * 19.00 = 19.00 m3
     + Trong đó:
     Sm: Diện tích mặt cắt móng Sm = 1.00 m2
     Lm: Chiều dài móng Lm = 19.00 m

 

II. THƯỢNG LƯU
1. Thân tường đầu (Khối hình thang)
     V1 = ((d1 * L1) + (d2 * L2)) / 2 * H   
     V1 = [(0.40 * 2.42)+(1.38 * 3.30)]/2 * 3.94 = 10.91 m3
     + Trong đó: 
     d1: Bề dày tường đầu trên đỉnh: d1 = 0.40 m
     L1: Chiều dài tường đầu: L1 = 2.42 m
     d2: Bề dày tường đầu tính ở chân: d2 = 1.38 m
     L2: Chiều dài đầu tính ở chân: L2 = 3.30 m
     H: Chiều cao tường đầu: H = 3.94 m
- Phần thân cống chiếm chổ: 
     Vc = Sc * dtb * n
     Vc = 2.11 * 1.16 * 1 = 2.45 m3
 + Trong đó: 
     Sc: Diện tích ống cống chiếm chổ: Sc = 2.11 m2
     dtb: Bề dày tường đầu đo được tại vị trí tim cống:
        dtb = 1.16 m
     n: Số lượng cửa cống: n = 1
* Khối lượng thân tường đầu: Vtd = V1 - Vc  mr= 10.91 - 2.45 = 8.46 m3
 
Ngoài ra  C-Pro  còn có bộ công cụ xử lý bảng với các tính năng: Thêm dòng, xóa dòng, sửa dòng, copy, dán, tính ..... người sử dụng như thể thao tác tính khối lượng trên một bảng Excel, hơn thế nữa là giao diện trực quan và trình bày theo chuẩn nhất định. Với bộ công cụ này, bạn không cần quan tâm chổ nào nên làm tròn 2 số lẻ, chổ nào phải là số nguyên, nó sẽ tự nhận dạng cho bạn.
 
Công cụ bảng còn cho phép cập nhật lại bảng khối lượng theo cột công thức. Điều này có lợi cho người sử dụng trong trường hợp sửa lại công thức mà quên cập nhật kết quả. Hoặc loại bỏ các sai số khối lượng của phần mềm tính toán ra do làm tròn số. Bạn cũng thể xuất bảng khối lượng sau khi chỉnh sửa ra exel nếu cần thiết. Bộ công cụ thao tác trên khối lượng:

    

Bạn sẽ nhận được bảng báo cáo nếu chọn tính năng cập nhật bảng. Từ đây bạn có thể phát hiện được các công thức không hợp lệ. Bạn cũng có thể xuất bảng THKL qua excel để kiểm tra lại. Mẹo: Nếu được thêm dấu bằng vào cột công thức bạn sẽ có 2 cột KL song song do excel tính và  C-Pro tính. Bạn sẽ dễ dàng kiểm tra.