img
Cống kết hợp tường chắn

Một số cống miền núi nằm trong đoạn có tường chắn taluy âm, trong trường hợp này bạn phải thiết kế cống kết hợp với tường chắn.
Chức năng thiết kế cống kết hợp tường chắn sẽ cho phép bạn đặt một tường chắn ở phía hạ lưu cống. Cấu tạo tường chắn được tự động tra theo ĐH86-06X, bạn cũng có thể cho chức năng này nội suy theo định hình (đối với tường chắn có chiều cao ngoài định hình) hoặc cũng có thể nhập kích thước bất kỳ theo thiết kế riêng. 
Nếu tường chắn được thiết kế trước, bạn sẽ sử dụng bảng điều khiển vị trí tường, vị trí cống để đặt tường chắn vào đúng vị trí và cao độ theo thiết kế.
Đặc biệt : Chức năng này được tách ra thành công cụ phụ trợ riêng để bạn dùng thiết kế tường chắn.

 

Hình ảnh thiết kế mẫu

Video clip hướng dẫn