img
Phần mềm Mặt cắt địa chất GEO-PRO

* Ưu điểm của GEO-PRO:

Chương trình hổ trợ lập bản vẽ mặt cắt địa chất GEO-Prro có hiệu quả rút ngắn thời gian hoàn thành 1 bản vẽ cắt dọc địa chất và bản vẽ hình trụ lỗ khoan. Các khả năng mà chương trình có thể thực hiện được như sau:
- Đọc số liệu từ bản vẽ tuyến
- Vẽ lại cắt dọc địa chất với các lỗ khoan đã khai báo kèm biểu đồ SPT
- Vẽ bản vẽ hình trụ lỗ khoan với các nội dung chủ yếu và thể hiện biểu đồ SPT.
- Lập thư viện tô các lớp địa chất theo người dùng.
- Chèn các ký hiệu trạng thái.
- GEO-Pro Là một ứng dụng cần thiết trong công tác khảo sát của các đơn vị tư vấn.
- GEO-Pro sử dụng khóa cứng do Malaysia sản xuất có độ bền cao

* Giao diện chương trình:

Trắc dọc

Hình trụ

Chèn ký hiệu

Tô nền