img
Hướng dẫn cài đặt

Bộ sản phẩm C-Pro bao gồm: 

Bộ cài đặt phần mềm (Vui lòng tải về theo đường link bên dưới). 

Bộ cài đặt này cũng chính là bộ dùng thử, khi dùng thử (Không cắm khoá cứng) đường kính cống và góc xiên sẽ được lấy ngẫu nhiên.

 Bấm vào đây để download C-Pro SDX v2.0.0

Các bước cài đặt:

1. Chạy file C-Pro SDX.exe đã download để cài đặt phần mềm lên máy tính.

2. Khởi động Autocad (Phiên bản 2007 trở lên)
Từ cửa sổ command line gõ lệnh: AP 
Trên cửa sổ Load/Unload applications chọn file c-pro.vlx trong thư mục đã cài đặt. Chọn nút Load sau đó đóng hộp thoại. 

Để C-Pro tự động load mỗi khi khởi động ACAD, bạn cầm add tên tệp tin C-Pro.vlx vào hộp thoại "Startup Suit". (Trong cửa sổ  Load/Unload applications bấm nút Contents)

4. Từ cửa sổ “Command line” gõ lệnh: MENUCONG. Một menu có tên C-Pro sẽ xuất hiện trên thanh menu của Autocad.

Để hiển thị menu cống, đối với các autocad phiên bản đời cao bạn cần thiết lập về giao diện classic (Hệ thống menu bar)

Nếu bạn gõ lệnh MENUCONG nhưng không làm xuất hiện menu C-Pro thì có thể do lần cài đặt trước menu C-Pro đã tồn tại.
Trong trường hợp này bạn gọi lệnh   MENULOAD để thêm menu C-Pro hoặc unload menu C-Pro đi sau đó gọi lại lệnh MENUCONG.

5. Từ menu C-Pro > Chọn Giới thiệu
Kích vào logo C-Pro SDX, nhập mã kích hoạt (Kèm theo khóa cứng) và nhập mã xác nhập theo hình ảnh.
Bấm Chấp nhận.

Mã kích hoạt kèm theo khoá cứng được in trên thẻ, trên vỏ hộp hoặc tra cứu tại đây. Mã kích hoạt cần được nhập đúng chữ in hoa, bao gồm dấu "-", không có ký tự thừa, kể cả ký tự trắng. Kích hoạt thành công sẽ có thông báo "Mã kích hoạt đã được lưu".