img

Cảm ơn các đơn vị, các công ty tư vấn thiết kế, các kỹ sư trong lĩnh vực thiết kế thi công công trình giao thông đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của Việt Lisp. MÃ KÍCH HOẠT dùng để kích hoạt khoá cứng khi sử dụng khoá lần đầu, mỗi khoá cứng có 01 mã kích hoạt kèm theo duy nhất. Để lấy MÃ KÍCH HOẠT, Quý khách nhập số seri khoá (In trên đầu khoá USB) và số điện thoại/Email đã đăng ký khi mua hàng vào 2 ô dưới đây.
Trong trường hợp không tìm thấy, Quý khách vui lòng liên hệ số 0905.500.900 để được hỗ trợ.

Thông tin

Chưa có kết quả nào được tìm thấy !