img
Các trình tự khi sử dụng

Sau khi cài đặt phần mềm, kích hoạt khóa thành công, bạn bắt đầu sử dụng với các trình tự cơ bản sau đây:

Bước 1: Vào menu > Thiết lập chung > Định dạng bản vẽ:

Chức năng này dùng để thiết lập tùy chọn bản vẽ theo quy định của công ty bạn, bao gồm các thiết lập về Font chữ, màu các nét vẽ, đơn vị kích thước hoặc quy ước đánh taluy... Thiết lập này được làm một lần đầu, nó sẽ được lưu lại trong suốt quá trình sử dụng.

Xem thêm hướng dẫn cách thiết lập ở đây

Bước 2: Vào menu > Thiết lập chung > Cấu tạo chung cống

Việc thiết lập cấu tạo chung rất cần thiết để tiến hành các thiết kế cống sau này. Bước này cho phép bạn:

 • Lựa chọn định hình, điển hình thiết kế.
 • Lựa chọn hình dạng, cấu tạo cơ bản của cống
 • Thiết lập các thông số , kích thước cơ bản như: kích thước tường đầu, tường cánh, chân khay v.v...

Các thiết lập này sẽ được thực hiện một lần theo mẫu mà công ty bạn sử dụng, hoặc theo yêu cầu của mỗi dự án. Khi cần thay đổi cấu tạo cơ bản của cống, bạn cần vào lại mục này để thiết lập lại. Mẫu cống có thể lưu lại, khi cần có thể tải lên.

Xem thêm hướng dẫn về nhập cấu tạo chung cống ở đây

Bước 3: Bắt đầu thiết kế cống, theo trình tự:

 • Khởi tạo số liệu : Để nhập cắt ngang, loại cống, đường kính ..
 • Vẽ cắt dọc cống: Để đặt cao độ cống, xác định chiều dài, xác định cấu tạo thượng/hạ lưu, gia cố.
 • Vẽ mặt bằng cống: Để vẽ mặt bằng cống
 • Vẽ thượng, hạ lưu: Để vẽ hình chiếu thượng hạ lưu
 • Vẽ mặt cắt chi tiết: Vẽ cắt ngang thân cống, mặt cắt tường cánh, tường đầu
 • Thuyết minh bản vẽ: Lập thuyết minh cho bảng vẽ
 • Tổng hợp khối lượng: Phân tích đào đắp, tiên lượng, tổng hợp khối lượng
 • Xuất khối lượng qua excel: Nếu cần