img
Định dạng bản vẽ

Chức năng này dùng để thiết lập tùy chọn bản vẽ theo cách của người dùng, bao gồm các thiết lập về Font chữ, màu các nét vẽ, đơn vị kích thước hoặc quy ước đánh taluy.

Font:

C-Pro cho bạn tùy chọn một trong 3 bảng mã thông dụng: UNICODE, TCVN3 và VNI. Khi chọn một bảng mã nào đó, bạn cần chọn loại font tương ứng với bảng mã đó. Ví dụ:

Mã UNICOD có các font như: Arial, ArialH, Times Newroman, unicode.shx…

Mã TCVN3 có các font như: .VNarial, .VNtimes, vnsimplex.shx, vnsimli.shx…

Mã VNI có các font như: VNI-Helve, VNI-Times, VN-VNI.shx…

Trong đó các font *.shx là font tiếng Việt nét mảnh trên autocad, nếu trong thư mục Autocad/Font chưa có bạn có thể copy nó từ thư mục cài đặt C-Pro.

Thông thường sử dụng loại font nào là do công ty bạn quy định (Lời khuyên: Tiêu đề dùng font đậm của windows, chữ và số dùng font nét mảnh của autocad).

Lưu ý: Để xuất khối lượng qua excel, bạn phải chọn mã font ngoài bảng mã Unicode. Nếu không khi xuất sang excel nó sẽ bị lỗi font. Khuyến nghị dùng mã TCVN3.

Màu nét vẽ:

Tùy chọn màu các nét vẽ theo quy định của công ty bạn.

Trình bày:

Đơn vị: Chọn m, cm hoặc mm

Cắt bớt đường khảo sát: Bạn chọn Giữ nguyên, Cắt ít, Cắt vừa phải hoặc Cắt nhiều. Nhằm cắt bớt đi đường tự nhiên nếu nó quá dài. Chức năng này bạn có thể sửng dụng nó trong menu công cụ hỗ trợ.

Mức giãn rộng mặt bằng: Trong khung bản vẽ có chừa một khoảng trống để vẽ mặt bằng. Bạn đặt mức độ rộng hay hẹp ở đây. Thông thường khoảng trống này phần mềm tự đặt, tuy nhiên phòng một số trường hợp phức tạp bản vẽ mặt bằng đè lên các chi tiết khác.

Vẽ taluy: Tùy chọn cách tô ta luy của bạn. Bao gồm chọn vẽ dài (Kẻ từ đỉnh tới chân taluy) hay ngắn lưng chừng. Khoảng cách các đường vạch…

Và một số tùy chọn khác.