img
Khởi tạo một dự án cống

Tốt nhất, bạn nên copy riêng các cắt ngang cần thiết kế cống từ bản vẽ thiết kế tuyến sang một bản vẽ khác để tiến hành.
Để tiến hành thiết kế một dự án cống, công việc đầu tiên là khởi tạo số liệu. Việc khởi tạo số liệu nhằm tải lên các dữ kiện về cắt ngang tuyến và các dữ kiện về cống. 

 

Lệnh: VCN
Menu: C-Pro > Khởi tạo số liệu
Phím tắt: Shift-N

Cắt ngang: Tạo cắt ngang bằng 1 trong 4 cách

1. Nạp bằng cách tự động quét:

Nạp cắt ngang tự động từ các cắt ngang có sẵn được tạo ra từ phần mềm thiết kế đường: NOVA, VNROAD, 3D CIVIL và ADS. Để sử dụng chức năng này, bạn chọn nút "Quét cắt ngang" sau đó quét chọn cắt ngang thiết kế. 

Quét thành công sẽ có thông báo hiển thị "Đã nạp cắt ngang tên_mặt_cắt + lý_trình".

2. Nạp bằng cách chọn đối tượng:

Đối với các cắt ngang không được tạo ra bằng các phần mềm thiết kế đường kể trên, bạn cần sử dụng chức năng "Chọn đối tượng" để nạp dữ liệu cắt ngang. 
Lưu ý: Những phần mềm tạo ra cắt ngang dưới dạng đối tượng block bạn cần Explode ra trước khi sử dụng lệnh Chọn đối tượng.

Bản vẽ cắt ngang của bạn cần phải có tối thiểu các dữ liệu sau:
- Một Polyline đường tự nhiên
- Một text cao độ tim đường tự nhiên
- Một Line là taluy bên trái
- Một Line là taluy bên phải
- Các đối tượng của nền mặt đường.
Khi bấm chọn chức năng này, bạn lần lượt kích chọn các đối tượng trên lần lượt theo hướng dẫn trên dòng lệnh. 

Lưu ý: Khi bạn bấn chọn đối tượng đường đen, bạn cần bấm vào vị trí gần tim đường nhất.

3. Nạp bằng cách tải file đã lưu trước đó:

Nếu có một cắt ngang đã được lưu ở dưới dạng file trước đó, bạn nạp lên bằng cách bấm vào nút "Tải lên", chọn file và OK.

4. Nạp thủ công (Khi số liệu cắt ngang khảo sát ở dạng thô trên giấy):

Trong trường hợp số liệu thiết kế tuyến chưa có bản vẽ, cần phải thiết kế cống trước, bạn có thể sử dụng tính năng nhập thủ công để tạo ra cắt ngang thiết kế. Ở bước này, bạn cần nhập số liệu đường khảo sát và số liệu cắt ngang thiết kế.

Loại cống: Chọn loại cống cần thiết kế

Loại lắp ghép hay đổ tại chỗ; tiết diện cống; đường kính cống;  số cửa, góc xiên v.v.... và bấm "Bắt đầu" để tiến hành.
Lưu ý về góc xiên của cống:

- Cống vuống góc với đường: 0 độ