img
Vẽ cắt dọc cống

4.1. CẮT DỌC CỐNG LẮP GHÉP

Lệnh:  VCD
Menu: C-Pro > Vẽ cắt dọc

Bước vẽ cắt dọc cống được thực hiện sau khi bạn khởi tạo số liệu. Loại cống lắp ghép hay đổ tại chổ đã được thiết lập ở bước Tạo tệp số liệu hoặc Khởi tạo số liệu từ cắt ngang có sẵn

Bấm điểm: Là cách xác định vị trí cống trên cắt ngang (Độ dốc cống, cao độ) bằng cách pick 2 điểm trên màn hình.
Đối với cống 2 độ dốc. Bạn chọn vào “Cống hai độ dốc” và pick 3 điểm trên màn hình.

Các thông số về độ dốc cống, cao độ cửa cống được tính toán sau khi bạn pick điểm. Tuy nhiên bạn cũng có thể nhập vào ở các ô tương ứng.

Phần thân cống: Bạn nhập vào chiều dài 1 đốt cống. Về chiều dài cống, phần mềm tự tính toán bố trí. Tuy nhiên bạn cũng có thể nhập vào bằng cách chọn ô “Nhập vào”.
Khe nối: Là khoảng hở giữa các đốt cống.
Nếu thiết kế với cống lý tâm, phần cấu tạo loe cống sẽ được lấy từ file dữ liệu tương ứng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa lại số liệu bằng cách bấm vào “Cấu tạo”

Nếu thiết kế cống kết hợp với tường chắn hạ lưu. Bạn chọn vào ô “Đặt tường chắn” và bấm vào “Cấu tạo” để thiết lập thông số tường chắn

Chỉnh sửa: Bao gồm các nút: Xem trước, Di chuyển, Kéo trái, Kéo phải, Căn đều là các chức năng cho phép bạn xem trước cống của bạn sẽ được vẽ và hiệu chỉnh nó bằng các thao tác trên màn hình.
Xem trước: Là bước quan trọng để xem cống của bạn đặt hợp lý chưa. Chức năng này kèm theo một bảng điều khiển để bạn điều chỉnh cống của bạn.

Các chức năng còn lại dùng để kéo thả cống của bạn trên màn hình.
Chức năng “Căn đều” là căn cống của bạn vào đều 2 bên taluy nếu sau 1 hồi “kéo thả” cống nằm lệch. Nếu bạn muốn cống nằm lệch như đã kéo thả, dịch chuyển thì không chọn ô này.
Chức năng sửa số liệu là cho phép bạn điều chỉnh lại 1 số kích thước cơ bản cho phù hợp với điều kiện cắt ngang mà trong quá trình thiết lập cấu tạo chung bạn chưa lường trước được, như: Bề dày thân cống, chiều sâu chân khay, chiều sâu móng tường đầu v.v...

Sau khi thiết lập các thông số và xem trước, nếu thấy hợp lý bạn bấm “Chấp nhận” để vẽ cắt dọc thân cống và thượng lưu. Sau đó chuyển qua bước  Thiết kế hạ lưu


4.2. CẮT DỌC CỐNG HỘP ĐỔ TẠI CHỖ

Lệnh:  VCD
Menu: C-Pro > Vẽ cắt dọc

Bước vẽ cắt dọc cống được thực hiện sau khi bạn khởi tạo số liệu. Loại cống lắp ghép hay đổ tại chổ đã được thiết lập ở bước Tạo tệp số liệu hoặc Khởi tạo số liệu từ cắt ngang có sẵn

Bấm điểm: Là cách xác định vị trí cống trên cắt ngang (Độ dốc cống, cao độ) bằng cách pick 2 điểm trên màn hình.
Đối với cống 2 độ dốc. Bạn chọn vào “Cống hai độ dốc” và pick 3 điểm trên màn hình

Các thông số về độ dốc cống, cao độ cửa cống được tính toán sau khi bạn pick điểm. Tuy nhiên bạn cũng có thể nhập vào ở các ô tương ứng.

Phần chiều dài cống:

Theo ta luy: Có nghĩa chiều dài cống sẽ tự động tính toán nằm trong phạm vi ta luy đường
Bằng vài đường: Có nghĩa chiều dài cống sẽ lấy bằng bề rộng nền đường cộng thêm 2 lần bề dày gờ chắn xe. Đây là chiều dài tối thiểu.
Tùy chọn: Bạn nhập vào chiều dài theo ý muốn (Không nhỏ hơn chiều dài tối thiểu)
Chia đoạn: Số đoạn cống được chia trên chiều dài
Khe nối: Khoảng hở giữa các đoạn (nếu có)

Chỉnh sửa:  Bao gồm các nút: Xem trước, Di chuyển, Kéo trái, Kéo phải, Căn đều là các chức năng cho phép bạn xem trước cống của bạn sẽ được vẽ và hiệu chỉnh nó bằng các thao tác trên màn hình.
Xem trước: Là bước quan trọng để xem cống của bạn đặt hợp lý chưa. Chức năng này kèm theo một bảng điều khiển để bạn điều chỉnh cống của bạn.

Các chức năng còn lại dùng để kéo thả cống của bạn trên màn hình.
Chức năng “Căn đều” là căn cống của bạn vào đều 2 bên taluy nếu sau 1 hồi “kéo thả” cống nằm lệch. Nếu bạn muốn cống nằm lệch như đã kéo thả, dịch chuyển thì không chọn ô này.
Sau khi thiết lập các thông số và xem trước, nếu thấy hợp lý bạn bấm “Chấp nhận” để vẽ cắt dọc thân cống và thượng lưu. Sau đó chuyển qua bước  Thiết kế hạ lưu