img
Các lỗi thường gặp

Không nhận được cắt ngang?

Phần mềm C-Pro chỉ tự động nhận dữ liệu đối với các cắt ngang NOVA, VNROAD, 3D CIVIL và ADS. Tuy nhiên trong một số trường hợp phần mềm sẽ không nhận được dữ liệu có thể vì một trong các lý do sau:

- Cắt ngang không được tạo ra từ các phần mềm thiết kế đường nêu trên. Hoặc cắt ngang đã bị sửa chữa, copy, tạo mới ...làm mất định dạng dữ liệu ban đầu.

- Thiếu đường taluy hoặc taluy là đường thẳng đứng (đối với cắt ngang có rãnh dọc, taluy trong của rãnh được hiểu là taluy cắt ngang)

Trong trường hợp kiểm tra không khắc phục được các yếu tố trên, bạn có thể sử dụng tính năng "chọn đối tượng" thay cho "quét cắt ngang" để nhập cắt ngang theo 5 bước click chuột. 

Xem thêm cách nhập cắt ngang  ở đây


Không hiển thị menu C-Pro trên thanh menu

Bạn chắc chắn rằng phần mềm C-Pro đã được load lên. Xem cách load C-Pro ở đây.

Trong trường hợp đã load C-Pro nhưng không thấy menu:

Gõ lệnh MENULOAD > chọn C-Pro > Bấm Unload > Đóng hộp thoại

Từ dòng lệnh gõ: MENUCONG > Enter


Bản vẽ bị lỗi font

C-Pro cho thiết lập một trong 3 bảng mã UNICODE, TCVN3 hoặc VNI. Khi thiết lập chọn bảng mã nào, thì bạn phải chọn loại font tương ứng với bảng mã đó, và cần chắc chắn trên máy tính tồn tại các font này. Một số font tiếng Việt thông dụng cho AUTOCAD có trong thư mục cài đặt C-Pro, bạn copy nó vào thư mục Font của Autocad để sử dụng. 

Lưu ý: Bảng mã Unicode trên Autocad khác với trên Windows, do đó khi sử dụng bảng mã này bạn không thể xuất khối lượng qua Excel (lỗi font).

Xem thêm cách cài đặt font cho C-Pro ở đây