img
Cấu tạo chung cống

* Lệnh:  CTC
* Menu: Cpro > Cấu tạo chung

Việc thiết lập cấu tạo chung rất cần thiết để tiến hành các thiết kế cống sau này. Bước này cho phép bạn:
Lựa chọn định hình, điển hình thiết kế.
Lựa chọn hình dạng, cấu tạo cơ bản của cống
Thiết lập các thông số , kích thước cơ bản như: kích thước tường đầu, tường cánh, chân khay v.v...
Các thiết lập này sẽ được thực hiện một lần theo mẫu mà công ty bạn sử dụng, hoặc theo yêu cầu của mỗi dự án.

Thiết lập Điển hình, việc này rất quan trọng để trong quá trình thiết kế, phần mềm sẽ căn cứ vào đó đưa ra các khuyến nghị cũng như tra các thông số về bề dày thân cống theo chiều cao đắp v.v...


Thiết lập cấu tạo  Tường đầu

Nhập các kích thước cơ bản cho tường đầu.

Chiều cao từ đỉnh cống lên đỉnh tường (i) phụ thuộc đầu cống nằm sâu trong taluy bao nhiêu. (Càng sâu thì i càng lớn). Nếu cống nằm dài ra khỏi taluy thì (i) sẽ cố định bằng khoảng tối thiểu cho trước.


Thiết lập cấu tạo cửa cống

Bước này cho phép bạn thiết lập các kích thước cơ bản của cửa ra, gồm:
* Tường cánh
* Chân khay
* Tường đầu
* Sân cống, chân khay

Góc xiên của tường cánh:

Góc tường cánh thông thường 20-30 độ và được đặt giống nhau. Tuy nhiên đối với cống có góc xiên lớn, bạn cần đặt lại để đảm bảo góc mở khác nhau để cân đối với taluy nền đường.

Các kích thước cơ bản:
Các kích thước cơ bản của tường cánh, tường đầu, chân khay được định nghĩa như hình dưới.

Chiều cao tường cánh. Chiều cao tường cánh có thể đặt theo mép taluy, theo đỉnh cống hoặc theo tường đầu. Nhưng trong mọi trường hợp nó sẽ không thấp hơn taluy để đảm bảo chắn đất. Ví dụ bạn đặt theo đỉnh cống, nhưng nếu đỉnh cống thấp hơn taluy nó sẽ tự động lấy theo taluy. (Xem minh họa về chiều cao tường cánh như hình dưới)

 Lựa chọn phương kích thước tường cánh: 

Căn cứ vào các tham số, bạn có thể tạo mẫu cống cho thiết kế của bạn. Dưới đây là một số dạng cửa cống thường dùng


Thiết lập cấu tạo  thu

 

 


Thiết lập cấu tạo Cống hộp

Chức năng này cho phép bạn thiết lập các thông số cơ bản của cống hộp đổ tại chổ, như: 
- Kiểu tiết diện mặt cắt
- Kích thước tai đặt bản dẫn
- Kích thước chân khay thân cống...

Trong đó chiều cao chân khay thượng hạ lưu sẽ lấy bằng chiều sâu móng tường đầu thuợng hạ lưu (Nhập ở hộp thoại Cửa cống)


Thiết lập Gia cố

Lựa chọn này cho phép bạn thiết lập kích thước gia cố đá hộc xây ở 2 đầu cống và gia cố cọc tre móng. Trong trường hợp chiều cao gia cố cao hơn vai đường, phần mềm sẽ tự động gia cố vào lề 50cm.
Đối với gia cố móng cọc tre, nếu cống không được đặt trên nền đất yếu, bạn phải bỏ chọn mục này hoặc nhập đường kính cọc bằng 0. Gia cố cọc tre không hỗ trợ (chương trình sẽ tự bỏ) trong các  trường hợp:
* Cống quá dốc
* Cống có đánh cấp móng
* Cống có tường chắn


Thiết lập vật liệu

Chức năng này cho phép bạn quy định các loại vật liệu cho từng kết cấu, mục đích của chức năng này là:
- Tô hacth lên các mặt cắt theo mẫu vật liệu cho phù hợp
- Ghi chú thích loại vật liệu lên bản vẽ, thuyết minh
- Tổng hợp khối lượng
- Vật liệu một số hạng mục sẽ được điều chỉnh trong quá trình thiết kế tùy theo cấu tạo như vật liệu móng cống, vật liệu sân cống. Với vật liệu kết cấu áo đường, bạn có thể cho ghi hoặc không cho ghi ra bản vẽ.


Thiết lập Tiêu năng

Ở tiêu năng được bố trí trong trường hợp cống quá dốc hoặc tốc độ chảy lớn. Bố trí gờ tiêu năng làm tiêu hao năng lượng dòng chảy trước khi ra khỏi cửa cống nhằm hạn chế xói khu vực hạ lưu. 
Ngoài các kiểu tiêu năng như đánh cấp, gia cố hố đá hộc ... gờ tiêu năng cũng là một phương pháp hữu hiệu. Chức năng này sẽ được lựa chọn trong bước vẽ cắt dọc.


Thiết lập cấu tạo móng cống

Thiết lập cấu tạo móng cống, với mỗi loại vật liệu móng cống, cấu tạo sẽ được thiết kế theo các thông số đã được đặt ở đây.

Với móng cống có đánh cấp, bề dày H sẽ là bề dày tối thiểu. Bề dày móng cống có thể được đặt lại trong quá trình vẽ móng cống.

 


Các thiết lập khác

- Chức năng này quy định điều kiện và kích thước bố trí gờ chắn xe. 
- Gờ chắn xe sẽ được bố trí khi tường đầu sát vai đường. Điều kiện H sẽ kiểm tra khoảng cách của tường đầu đến vai đường. Nếu khoảng cách nhỏ thỏa mãn điều kiện thì ttường đầu sẽ được nâng lên bằng vai đường, đồng thời bố trí thêm gờ chắn xe. 
- Kích thước rộng gờ chắn xe = bề dày tường đầu


Lưu và tải dữ liệu

Trong trường hợp công việc của bạn phải thiết kế với nhiều dạng cống khác nhau (Về cấu tạo, kích thước chung...) thì đối với mỗi dạng cống bạn cần phải backup lại dữ liệu để dùng lại khi cần thiết.
Chức năng Lưu xuống và Tải lên cho phép bạn thực hiện được mong muốn trên.