img
Cống tròn lắp ghép

Cống tròn lắp ghép được C-Pro dựa trên định hình ĐH533-01 và  ĐH78-02X
Trong quá trình thiết kế,  C-Pro sẽ giúp bạn tra bảng các thông số kỹ thuật của cống tùy vào loại ĐH mà bạn đã chọn.
Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp một thư viện chi tiết đốt cống tròn đa dạng gồm:
Đốt cống tròn các loại theo ĐH533-01 mối nối âm dương
Đốt cống tròn các loại theo ĐH533-01 mối nối thẳng
Đốt cống tròn các loại  bằng công nghệ rung ép cho các loại tải trọng H10, H30, đặt dưới vỉa hè
Đốt cống tròn các loại  bằng công nghệ quay ly tâm kết hợp rung cho các loại tải trọng H10, H30, đặt dưới vỉa hè

Hình mẫu thiết kế