img
Cống vuông lắp ghép

Chức năng này tương tự như cống tròn lắp ghép, tuy nhiên áp dụng với tiết diện cống hình vuông.
Hình dạng mặt cắt được định nghĩa trong phần Cống hộp ở Chức năng thiết lập cấu tạo chung
Kích hộp, bề dày hộp được định nghĩa ở phần nhập số liệu.

Hình ảnh thiết kế mẫu