img
Cống chéo (xiên góc)

Bản vẽ cống chéo là bản vẽ phức tạp về hình học. Ngoài việc xác định đúng kích thước hình học, người thiết kế còn phải thể hiện hình chiếu bằng và chiếu cạnh của bố trí chung cống 1 cách đúng kỹ thuật. Điều này không phải là việc đơn giản cho dù bạn có kinh nghiệm. 
C-Pro sẽ cho phép bạn thiết kế cống chéo với mọi góc xiên. Góc xiên sẽ được nhập ở bước nhập số liệu, các thông số về góc tường cánh sẽ được nhập trong Thiết lập cấu tạo chung. 
Phương chiếu mặt bên sẽ cho bạn 2 lựa chọn: Chiếu theo phương vuông góc với tuyến hay chiếu theo phương tim cống

Hình ảnh thiết kế mẫu

Về mặt khối lượng, do cống chéo có kích thước tường cánh 2 bên khác nhau nên phần mềm sẽ tính cho từng cánh rồi cộng lại. Bạn có thể xem trong phần diễn giải công thức.

Video clip hướng dẫn