img
Cống trên địa hình dốc

Làm thế nào để thiết kế cống có địa hình dốc lớn?
Làm thế nào để đánh cấp móng cống, đánh cấp sân gia cố?
Làm thế nào để cắt ngắt tường cánh khi đường taluy không giao với đường dốc tự nhiên?
Làm thế nào bẻ hướng tường cánh khi nó quá dài?
C-Pro sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Với chức năng bắt điểm->điểm thông minh, bạn có thể kéo thả 2 đầu cống, cắt ngắn tường cánh bất kỳ ở đâu. Bạn có thể tạo 1 cấp ngang sân cống ở cửa cống, giật bậc xuống hoặc bố trí toàn bộ sân cống theo kiểu bậc thang. 
Các tao tác sẽ trực quan sinh động với hình vẽ và thông số kỹ thuật hiển thị trước

Ngoài ra, Với lựa chọn "Kiểu gãy" C-Pro còn cho phép bạn chuyển hướng tường cánh khi nó quá dài đồng thời thể hiện hình chiếu một cách đúng kỹ thuật

Hình ảnh thiết kế mẫu

Video clip hướng dẫn