img
Cống gia cố móng cọc tre

Đối với cống thiết thế trên nền đất yếu, việc gia cố móng là điều cần thiết. C-Pro bổ sung tính năng gia cố móng bằng cọc tre để giúp người thiết kế nhẹ nhàng hơn trong công việc của mình.
Tính năng này cho phép bạn lựa chọn đường kính, chiều dài cũng như mật độ gia cố.

Hình ảnh thiết kế mẫu