img
Đánh cấp móng cống

Khi độ dốc cống lớn, C-Pro khuyên bạn nên sử dụng móng cống đánh cấp. Chiều dài cấp chia theo từng số đốt cống do người dùng đặt. Bạn cũng có thể tùy chỉnh để bản vẽ thiết kế hoàn hảo nhất như theo ví dụ dưới đây.