img
Cống xiên góc (Cống chéo)

Thiết kế cống xiên: Bạn mất bao lâu để vẽ tay ra một bản vẽ cống xiên góc với tim đường? Liệu kiến thức hình họa của bạn có "chuẩn" để đảm bảo các hình chiếu được chuẩn? Bạn có đau đầu khi tính toán khối lượng cống xiên?
Mọi thứ thật dễ dàng nếu có trợ thủ C-Pro trên máy tính của bạn.