img
Cống 2 độ dốc (Cống L)

Thiết kế cống 2 độ dốc: Đối với địa hình có cắt ngang thay đổi độ dốc đột ngột như trong ví dụ sau đây, bạn cần bố trí cống có dộ dốc thân cống thay đổi theo địa hình. Hay còn gọi là cống hai độ dốc hoặc cống dạng L.
Trong ví dụ này, C-Pro còn hướng dẫn cho bạn cách nạp cắt ngang từ đối tượng đơn giản bất kỳ (Không tạo ra từ phần mềm thiết kế đường) với thao tác cũng đơn giản không kém.