img
Các kiểu sân cống

Thiết kế sân cống: Đối với sân cống, C-Pro cho bạn 3 lựa chọn:
1.Sân phẳng;
2.Sân phẳng có móng đánh cấp;
3.Sân kiểu bậc thang;

Về gia cố hạ lưu, C-Pro có 5 lựa chọn:
1. Sân phẳng;
2. Sân phẳng có móng đánh cấp;
3. Sân kiểu bậc thang;
4. Sân xếp rọ đá;
5. Hố tiêu năng;
Bạn có thể kết hợp đồng thời loại 1,2,3,4 với 5 để tạo thành sân gia cố có hồ tiêu năng ở phía đuôi

Đối với cống có địa hình hạ lưu dốc đứng, sân cống cần được thiết kế theo kiểu bậc thang để nhằm chống trượt và tiêu năng lượng nước, như ví dụ sau đây (bạn nhớ bấm HD để xem chất lượng cao)