img
Cống kết hợp tường chắn

Thiết kế cống kết hợp tường chắn theo định hình DH86-06X.
Toàn bộ số liệu tường chắn theo định hình DH86-06X được cập nhật trong C-Pro, không có gì dễ dàng hơn.
(Nhớ chọn HD khi xem video nhé)