img
Ông Trần Hoài Nam

C-PRO là ứng dụng linh hoạt trong thiết kế, báo cáo thiết kế chi tiết, bản vẽ chi tiết phù hợp với kết cấu, chuẩn hoá đồ hoạ kỹ thuật. Cải thiện tốc độ làm việc nhờ sự đơn giản khi nhập dữ liệu, có thể xem mô phỏng bản thiết kế theo yêu cầu và khả năng tích hợp rất tốt.