img
Ông Đoàn Ngọc Quang

C-Pro tiết kiệm công sức cho các kỹ sư, làm tăng năng suất công tác thiết kế hàng trăm lần. Với C-Pro, đội ngũ thiết kế không cần chuyên môn cao, nhiệm vụ của họ là nhập số liệu đầu vào, còn lại C-Pro tự vẽ. Chúng tôi đánh giá rất cao về hiệu quả của phần mềm đem lại.